Těsnící přísada

(water resisting admixture, sealing admixture)

Těsnicí přísady zvyšují hutnost cementového kamene, snižují jeho pórovitost, zejména
objem makropórů. V průběhu hydratace vytváří nerozpustné sloučeniny, které zmenšují průřez kapilár, případně kapiláry zcela zaplní. Pórovitou strukturu cementového kamene také utěsňují
provzdušňující přísady tím, že přerušují souvislé, otevřené kapiláry, a tak zamezují vzlínání a nasákávání vody.

Těsnící přísady zlepšují vodotěsnost ztvrdlého betonu. Nutným předpokladem vodotěsného betonu je dokonalá výroba a zpracování čerstvého betonu. Pouhé použití těsnící přísady vodotěsný beton nezaručí.