Teplotní součinitel délkové roztažnosti

Teplotní součinitel délkové roztažnosti (Thermal coefficient of expansion — TCE) se obvykle označuje písmenem α. Zjednodušeně řečeno, odpovídá prodloužení předmětu dlouhého 1 m  při oteplení o 1°K.

 α pro beton  .…. 10 * 10-6  [1/°K]

 α pro ocel .…. 12 * 10-6 [1/°K]

Pozor!

Velmi podobná hodnota teplotního součinitele délkové roztažnosti je hlavní příčinou dobrého spolupůsobení betonu a oceli.