Prostý beton

Prostý beton je beton bez jakýchkoliv výztuží. Používá se převážně na prvky namáhané pouze tlakem, např. základové patky.