Ztvrdlý beton

Ztvrdlý beton (hardened concrete) je beton, který vlivem chemické reakce mezi vodou a cementem (hydratace) postupně ztuhnul a ztvrdnul a má určitou pevnost. Pevnost v tlaku se nejčastěji stanovuje po 28 dnech na válcích o průměru 150 mm a délce 300 mm, nebo na krychlích o délce hrany 150 mm. Pevnost se určuje zvlášť pro obyčejný a těžký beton a zvlášť pro lehký beton.