eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Plastifikační přísady

Zlepšují zpracovatelnost čerstvého betonu, snižují potřebné množství vody pro dosažení stejné zpracovatelnosti, tím dochází k snížení vodního součinitele a nárůstu pevnosti ztvrdlého betonu. Jedná se o sulfitové výluhy lignisulfonáty se sulfaminkresolem, sulfitově modifikované melaminové pryskyřice, hydrolyzáty bílkovin, sulfonované mastné kyseliny, polykarboxiláty a další látky.

 

Odkazy:

 

Normy, předpisy, publikace:

  • ČSN EN 934-1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky
  • ČSN EN 934-2 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

Související pojmy