eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Pevnost betonu v prostém tahu - zkouška

Pevnost betonu v prostém tahu - zkouška  (Direct tensile strength - test)

Zkouška se provádí na trámci, vyjímečně na válci nebo na jádrových vývrtech. Vždy se zkouší minimálně tři tělesa. Před vlastní zkouškou se ověří geometrie zkušebního tělesa. Vzorky, které se nestandardně poruší, se ze zkoušky vyloučí - předpokládá se u nich nějaká chyba. O každé zkoušce a jejích výsledcích se vede záznam - protokol.

Pevnost betonu - prostý tah

Pozor!Zkouška betonu v prostém tahu se provádí jen vyjímečně. Její provedení komplikuje nutnost přilepení ocelových desek ke vzorku. Přilepení musí mít perfektní geometrii a pevnost vyšší než je pevnost zkoušeného betonu. Běžnější jsou zkoušky betonu v příčném tahu nebo v tahu za ohybu.

 

 

Odkazy:

Zkoušení betonu - eBeton.cz

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Pevnost betonu - prostý tahPozor!