Pevná skruž

Pro podepření bednění v rámci betonáže a vyzrávání betonu je nutné v řadě případů používat různé pevné skruže. Ty se liší zejména podle únosnosti. Typicky jsou nasazeny například při mostních konstrukcích, konstrukcích vysokých nebo masivních vodorovných desek nebo třeba při realizaci tunelů.

Příhradová nosná konstrukce

Moderní příhradové konstrukce nabízejí vysoce únosnou variantu pro podepření nebo vytvoření průjezdních profilů či provizorních přemostění. Moderní příhradové skruže se skládají z běžných systémových dílů, které jsou k sobě montovány, jako například pevná skruž UniKit.

Modulární nosná konstrukce

Modulární nosná konstrukce umožňují obedňovat různé profily tunelů a jiných staveb vyžadujících vysoce únosné řešení podpory bednicích systémů. Stavebnice bývají složené z velké části ze standardních dílů výrobce bednění. Příkladem může být tunelová konstrukce SL‑1.

Rámová nosná konstrukce

Ve většině případů se pro podepření konstrukcí používají skruže kompletované z jednotlivých rámů a spojovacích prvků. Ty mohou být doplněny o vřetena, pomocí nichž lze regulovat výšku konstrukce s přesností na milimetr. Mezi takové patří například systém Staxo 100 s únosností 1000 kN na nohu konstrukce, respektive Staxo 40 s únosností 400 kN na nohu konstrukce


Témata

Bednění
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce segmentové estakády ve Slánské ulici v Praze

V článku je podrobně představena rekonstrukce segmentového mostu v Praze z roku 1983. Rekonstrukce, během níž došlo oproti projektu k neočekávaným zjištěním, zahrnovala zesílení volnými kabely, výměnu mostního svršku, mostních závěrů a ložisek.
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Most u obce Čtyřkoly

Článek popisuje návrh a výstavbu integrovaného vzpěradlového mostu u obce Čtyřkoly ve Středočeském kraji. Most byl navržen jako třípolový a převádí silnici III. třídy kategorie S7,5 přes komunikaci I/3. Vnější pole nosné konstrukce tvoří předpjaté betonové desky, střední pole...
15. 8. 2019 | Historie

Zkušenosti z výstavby betonových mostů v České Republice

Na začátku 20. století betonové mosty nahradily mosty kamenné, které se vyznačovaly vysokou únosností a trvanlivostí. Železobetonové mosty, pro větší rozpětí zvláště obloukové, byly stavěny nejprve tradičními metodami, později metodami pokrokovými. Pokud byly použity kvalitní...