Oplachová voda

Je voda z oplachů vnějších povrchů strojního zařízení betonárny, dopravních prostředků a čerpadel. Nemůže být použita pro výrobu betonu, protože obsahuje zbytky bláta, prachu, ropných produktů a dalších škodlivin.