Odpad

Odpad (waste) je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech — např. výrobky s prošlou lhůtou spotřeby, znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB), nepoužitelné součásti (např. použité baterie) apod.