Křemičité úlety

Křemičité úlety (silica fumes) vznikají jako odpad některých hutnických provozů. Křemičité úlety se přidávají do betonu jako příměsi.  Vyznačují se mimořádně velkým měrným povrchem s dobrými pucolánovými vlastnostmi. Obsahují 80 – 98% amorfního SiO2 ve tvaru kulatých zrn při měrném povrchu 15 000 až 25 000 m2/​kg. Křemičité úlety zvyšují pevnost betonu.