ERMCO

Evropský svaz výrobců transportbetonu (European Ready Mixed Concrete Organization/​ERMCO) byl založen v roce 1967. Sdružuje jednotlivé národní organizace působící v oblasti transportbetonu v Evropě. K dnešním dnům má ERMCO 20 členů. Mezi hlavní náplně sdružení patří jednotné řešení technických předpisů, přístup k životnímu prostředí a propagace. Více o aktivitách ERMCO.

Ve dnech 16. ‑17. června 2017 proběhlo v Praze jednání ERMCO a zároveň oslava 50. výročí této organizace. Více zde: ERMCO NEWS

ERMCO