SVB ČR

Svaz výrobců betonu ČR  (Readymix Concrete Producers Association Of The Czech Republic) 

Zájmové sdružení společností vyrábějících čerstvý beton v České Republice. Byl založen v roce 1996. Je členem Evropského sdružení výrobců transportbetonu — ERMCO.

Hlavní náplní činnosti Svazu výrobců betonu ČR je propagace oboru mezi širší technickou i laickou veřejností formou technických informací šířených jak v tištěné, tak elektronické podobě. Dále je SVB ČR oficiálním centrem technické normalizace pro beton a odpovídá za proces tvorby či revize českých technických norem a překlady norem CEN, přejímané do systému ČSN.

členové Svazu výrobců betonu ČR

Svaz výrobců betonu ČR sídlí na adrese K Cementárně 1261/25, 153 00 Praha 5 — Radotín.