Doka

Doka GmbH

Společnost Doka byla založena jako logický pokračovatel truhlářství Stefan Hopferweiser, které mimo výroby nábytku a vybavení pro obchody dodávalo truhlářsky zpracované desky pro stavbu dunajské elektrárny v Ybbs-Persenbeug. V roce 1956 se zrodil velkoplošný bednicí systém a tím začala doslova revoluce v tehdejším stavebním průmyslu. Následně, v roce 1958 založena společnost Doka. Mimochodem, i samotné jméno Doka odkazuje k přehradám dunajské kaskády, protože první bednicí desky byly označeny místem určení, Donau Kraftwerk, a po vytvoření zkratky bylo jméno firmy na světě.

Dnes patří v celosvětovém měřítku společnost Doka k vedoucím společnostem v oblasti vývoje, výroby a prodeje bednicí techniky pro všechny oblasti na stavbě. Řadu bednicích systémů, ze kterých dnes vycházejí desítky podobných systémů, zcela vyvinula. Doka se navíc hrdě hlásí k podpoře elektronizace výstavby a v tomto ohledu zavádí řadu významných inovací. Mezi nimi můžeme jmenovat internetový obchod shop.doka.com, platformu elektronické správy staveniště myDoka, on-line pomocné nástroje pro plánování nasazení bednicích systémů, vlastní plánovací software DokaCad nebo například systém sledování vyzrávání betonu Concremote.

S více než 160 prodejními a logistickými zařízeními ve více než 60 zemích disponuje skupina Doka výkonnou sítí a zaručuje tak rychlou a profesionální dodávku materiálů i výjimečnou technickou podporu. Doka je součástí rakouské rodinné firmy Umdasch a zaměstnává celosvětově více než 7 300 osob.

Česká Doka

Česká Doka byla založena v roce 1993 jako dceřiná společnost společnosti Doka GmbH. V současné době provozuje tři pobočky (Praha, Brno, Ostrava), zaměstnává více než 130 lidí a ročně podporuje více než dva tisíce projektů. Česká Doka je jedním z lídrů v oblasti pronájmu a prodeje bednicí techniky, servisu bednění, výroby zvláštních bednění a dalších služeb souvisejících s bedněním včetně digitálních technologií.

Tým společnosti Česká Doka zajišťuje dodávky bednění, plánování jejich nasazení, výrobu zvláštních bednění i související servis jako čištění a opravy.

Více je možné zjistit na webu (www.doka.cz), facebooku (facebook.com/ceskadoka) nebo instagramu (instagram.com/ceskadoka)


Témata

Bednění
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Firemní prezentace

Mobilní továrna na prefabrikovné domy poprvé nasazena na Pobřeží slonoviny

V č. 2/2019 časopisu Beton TKS jsme informovali o novém konceptu výroby prefabrikovaných dílů přímo v místě výstavby, který v roce 2019 představila společnost Neulandt, sesterská společnost dodavatele bednění Doka. Mobilní betonárna N3P této společnosti se teď dočkala prvního...