Bednicí deska

Bednicí deska tvoří povrch bednění, který přichází do styku s betonem a zanechává v něm svůj otisk. Bednicí desky mohou tvořit různé materiály a mohou mít různé povrchy pro dosažení záměru architekta.

Povrch bednicí desky přímo ovlivňuje kvalitu betonu, jeho barvu a vznik lunkrů a vzduchových bublin. Čím více je deska nasákavější, tím je povrch betonu tmavší, ale po zavodnění desky a opětovných použitích je beton postupně světlejší. Důležité je také použití vhodných odbedňovacích prostředků pro separaci betonové směsi od povrchu bednění.

Bednicí desky podle použitého materiálu:

  • dřevěné bednicí desky,
  • kompozitní bednicí desky,
  • ocelové bednicí desky,
  • strukturované bednicí desky.

Dřevěné bednicí desky patří mezi nejpoužívanější povrch bednění. Tradiční jsou vícevrstvé, překližkové, které mohou mít přírodní povrch nebo bývají potažené melaminovou pryskyřicí a třívrstvé (žluté) desky s močovinovo-melaminovým povrchem. Patent pro tuto, pro stropní bednění typickou, desku vlastní společnost Doka.

Kompozitní bednicí desky bývají využívány zejména v rámových bedněních (stěnových i stropních systémech). Ve většině případů jsou tvořeny jádrem z vícevrstvé překližky, na kterou je tlakově nalisována plastová vrstva. Typickým představitelem takové desky je deska Xlife od společnosti Doka. Vlastnosti kompozitních desek (vysokou odolnost, nenasákavost i hladký otisk) mají i plastové desky, které se v poslední době objevují v některých bednicích systémech.

Ocelové bednicí desky se používají pro speciální bednění pro obloukové konstrukce či sloupy nebo jsou využívány tam, kde je potřeba vysoká obrátkovost bednění se stabilní kvalitou otisku, ale výměna desky by byla náročná. Typicky tak jde třeba o stavbu extrémních výškových budov a nasazení společně se šplhacím nebo samošplhacím bedněním.

Strukturované bednicí desky jsou používány pro zvláštní otisky v betonu. Může se jednat o hrubá prkna, speciálně upravené překližky nebo třeba desky s vlysovým povrchem, silikonové formy a další prvky vkládané do bednění. Takové otisky se nejčastěji využívají při realizacích pohledových betonů.


Témata

Bednění
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Firemní prezentace

Mobilní továrna na prefabrikovné domy poprvé nasazena na Pobřeží slonoviny

V č. 2/2019 časopisu Beton TKS jsme informovali o novém konceptu výroby prefabrikovaných dílů přímo v místě výstavby, který v roce 2019 představila společnost Neulandt, sesterská společnost dodavatele bednění Doka. Mobilní betonárna N3P této společnosti se teď dočkala prvního...
5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Stavební konstrukce

Mateřská škola Dolní Břežany

Železobetonový monolitický skelet mateřské školy, který je skryt pod obkladem z cementovláknitých desek, je výjimečný více než 80 kruhovými otvory o průměru 880 až 1 780 mm. V článku je popsáno architektonické a konstrukční řešení objektu včetně použitého bednění.tu včetně pou...