Bednění pro přehrady

Přehradní bednění slouží k realizaci velkých konstrukcí jako jsou přehrady, říční vodní elektrárny nebo pylony bez bednicích kotev. Ve všech případech se jedná o masivní monolitické konstrukce, které vyžadují zvláštní přístup a neumožnují nasazení oboustranných bednicích systémů.

Pro snadnější realizaci jsou přehradní bednění řešena jako šplhací, a to buď s hydraulickým posunem, nebo zdvihaná jeřábem. Tyto šplhací konstrukce odvádějí veškerá zatížení betonáže do předchozího úseku, který již disponuje zvýšenou pevností. Přehradní bednění je možné upravit “na míru” dle konkrétního projektu, a to jak velikostí tak i možným zatížením. Např. přehradní bednění Doka D15, D22 nebo D35 umožňují nosnost až 350 KN na kotevní bod a výšku betonáže až 5 m bez jakýchkoliv dalších opatření či zvláštních konstrukcí. Důležitá je u těchto systémů také možnost adjustace sklonu, což vřetenové vzpěry umožňují až do sklonu 37° v obou směrech. Konstrukce bednění pro přehrady bývá doplněna o nosníková velkoplošná bednění pro samotné formování betonu. Standardem dnešní doby je, že přehradní bednění jsou integrálně doplněna o bezpečnostní prvky, jako jsou betonářské a pracovní lávky, bezpečné výstupy nebo ochranu volného okraje.

U těchto masivních konstrukcí je často předepisován monitoring teploty betonu, aby se zabránilo trhlinám daným přílišným zahříváním betonu hydratačním teplem. K takovému monitorování slouží řada více či méně přesných systémů. Mezi ty přesnější patří senzorový systém Concremote.


Témata

Bednění
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Materiály a technologie

Bednění pro dostavbu rakouské vodní elektrárny Töging am Inn

Původní elektrárna na řece Inn, jejíž některé části zařízení jsou od roku 2015 pod památkovou ochranou, je v současné době modernizována a zároveň je zde realizována dostavba, která umožní zvýšení výkonu. V článku je pozornost zaměřena na přípravu a použití bednicích systémů,...
96 Vodohospodářské a inženýrské stavby | 15. 12. 2016 | Spektrum

VODNÍ ELEKTRÁRNA MUSKRAT FALLS