29. 6. 2023 | Aktuality | Architektura

Česká cena za architekturu 2023

Česká komora architektů zveřejnila na nominačním večeru 8. ročníku České ceny za architekturu pořádaném 27. června 2023 v Domě Radost v Praze třicet jedna děl, která mezinárodní porota nominovala z 241 přihlášených prací do prestižního výběru.
28. 6. 2023 | Aktuality | Architektura

Industriální situace/místo_tvar_program

Výstava Industriální situace/místo_tvar_program pokračuje v jednom z dalších míst  prezentovaných výstavou, v obnoveném a nově využívaném  bývalém  parostrojním pivovaru v Lobči.
27. 6. 2023 | Aktuality

Vodní dílo Nechranice – rekonstrukce

Rekonstrukce přelivných polí vodního díla Nechranice zdárně pokračuje. V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce levého přelivného pole, v příštím roce by měla být dokončena i rekonstrukce pravého přelivného pole, čímž dojde k zvýšení protipovodňové ochrany území pod hrází a bude umožněno nadlepšování průtoků Ohře a Labe pro plavbu nebo při ekologických haváriích.
13. 6. 2023 | Aktuality

Spadiště Nad Novou Libní

Kniha představuje unikátní stavební dílo v pražské Libni, které kromě téměř 250 m dlouhé nové stoky zahrnuje i bezmála 30 m hluboké spadiště (spádový stupeň). Od ostatních podobných staveb se odlišuje originálním použitím šroubovicového obtoku splaškových vod.
7. 6. 2023 | Aktuality | Časopis

NOVINKA – elektronické předplatné časopisu BETON

Zájemci o aktuální články odborného časopisu Beton si mohou pořídit přístup on-line.