Le Corbusierova teorie barev

Dílo francouzsko-švýcarského architekta Charlese-Édouarda Jeannereta lze popsat mnoha různými adjektivy, jedním z nejvýstižnějších je jistě komplexní. 

Le Corbusier se ve své tvorbě zabýval širokou škálou měřítek, od designu nábytku až po urbanistické plánování celých měst. Jeho rozmanité portfolio zahrnovalo také malbu či psaní knih. 

Jednou z věcí, o které se však tolik nemluví, byla teorie barev, kterou vyvinul a aplikoval na několik svých architektonických návrhů a uměleckých počinů. Le Corbusierova teorie barev, hluboce zakořeněná v jeho přesvědčení, že barva hraje významnou roli při vyvolávání emocí a vytváření prostorových iluzí, byla popsána v jeho knize Polychromie Architecturale (polychromovaná architektura), vydané v roce 1931. V ní představil svou koncepci a pečlivě vybranou škálu barev, které měly být použity v konkrétních architektonických kontextech…

Více v článku Eduarda Souzy.

Architektonickou tvorbu Le Corbusiera si můžete připomenout v článku Petra Šmídka Le Corbusierovo století aneb příběh betonu.