Moderní přístup k navrhování při použití klasických metod

11. 9. 2023 -

Příspěvek se věnuje aplikaci algoritmického modelování na vybrané klasické metody a přístupy (Relaxační metoda, ekvivalentní zatížení a hlavní napětí). S dnešními možnostmi pokročilých výpočetních programů se některé metody, postavené na základních principech mechaniky, stávají záležitostí výuky betonových konstrukcí a jejich aplikace v praxi klesá. Moderní přístup vizuálního programování umožňuje vrátit projektantovi kontrolu nejen nad tvorbou výpočetního modelu, ale i nad logickou strukturou výpočtu.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autor

MODERN APPROACH OF CLASSIC DESIGN METHODS

This article presents application of algorithmic modelling to classic methods and principles (Relaxation method, equivalent load and principal stress). Due to today’s possibilities of advanced computational programs some methods, which are based on fundamental principles of structural mechanics, become solely a part of concrete structures lectures and its usage in practice has been decreasing. Modern approach of visual programming allows designer to gain control not only over creation of computational model, but also over logical structure of computation itself.