28. BETONÁŘSKÉ DNY „ve zkratce”

15. 12. 2021 - Vodohospodářské stavby | | Stáhnout článek v PDF

Česká betonářská společnost ČSSI se vzhledem k zhoršené epidemiologické situaci rozhodla přesunout připravovanou tradiční konferenci Betonářské dny z listopadu letošního roku na květen 2022, konkrétně na 19. až 20. května 2022. Aby byla zachována kontinuita tradiční konference a aby byly poskytovány průběžné aktuální informace, uspořádala ČBS tzv. 28. Betonářské dny „ve zkratce“, a to online formou bezplatně pro širší technickou veřejnost.

Akce se uskutečnila 24. listopadu 2021. V rámci online odpoledne vystoupili reprezentanti ŘSD ČR, generální ředitel Ing. Radek Mátl a ředitel úseku kontroly kvality staveb Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., s aktuálními informacemi o stavu dopravní infrastruktury a plánovaném dalším vývoji. Dále byly prezentovány informace o stavu přípravy technických podmínek Navrhování konstrukcí z UHPC (Ing. Milan Kalný), technickém řešení zesílení podpěr obytného domu v Praze (doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.) a bylo vzpomenuto významné jubileum 100 let Kloknerova ústavu v Praze (doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.). Rovněž bylo prezentováno zajímavé a originální řešení projektu a realizace stavby Lávka přes Labe v Nymburce (Ing. Leonard Šopík, Ph.D., a Dr. Ing. Petr Vítek). Environmentální hledisko oboru betonových konstrukcí bylo připomenuto v příspěvcích Praktické zkušenosti s výrobou betonu z recyklovaného kameniva (Ing. Robert Coufal, Ph.D.) a Směsné portlandské cementy (Ing. Jan Gemrich).

Nedílnou součástí online odpoledne bylo i vyhlášení výsledků tradiční studentské soutěže ČBS o nejlepší bakalářskou, diplomovou a dizertační páci. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Významnou podporou akce byla i participace společnosti ALLPLAN formou partnerství.

KategorieVyhodnoceníAutor práceNázev práceUniverzitaVedoucí práce
Bakalářská práceBudovyVynikající bakalářská práceBc. Matouš PetříkNávrh předpětí dilatace A5 autobusové stanice Mlynské nivyČVUT v Prazedoc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Bakalářská práceInženýrské
stavby
Vynikající bakalářská práceBc. Anna DuranováJednopolová rámová konstrukce z předpjatého betonuVUT v BrněIng. Jan Koláček, Ph.D.
Bakalářská práceInženýrské
stavby
Cena porotyBc. Tomáš PavelekSrovnání gabionové a prefabrikované železobetonové zárubní zdi v zářezu dálnice D48VŠB-TU OstravaIng. Marek Mohyla, Ph.D.
Bakalářská práceTechnologieVynikající bakalářská práceBc. Věra KabíčkováBeton a světloČVUT v Prazedoc. Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Diplomová práceBudovyCena porotyIng. David ZrníkNávrh železobetonové monolitické rámové konstrukceVŠB-TU OstravaIng. Lucie Mynarzová, Ph.D.
Diplomová práceInženýrské
stavby
Vynikající
diplomová práce
Ing. Miloš KopeckýNávrh dálničního mostu přes SázavuČVUT v Prazeprof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.
Diplomová práceInženýrské
stavby
Cena porotyIng. Roman KubátAnalýza odezvy ocelobetonové obálky rychlého reaktoru na návrhovou nehoduČVUT v Prazedoc. Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Diplomová práceTechnologieVynikající
diplomová práce
Ing. Jakub HájekKonzolové schodiště z betonu vyztuženého textilní výztuží – návrh a experimentální ověřeníČVUT v PrazeIng. Tomáš Vlach
Diplomová práceTechnologieCena porotyIng. Jakub ZávackýTechnologie úpravy nanočástic pro zlepšení jejich dispergovatelnosti pro využití v cementových kompozitechVUT v Brněprof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
Dizertační práceNavrhování
a konstrukce staveb
z betonu
Vynikající
dizertační práce
Ing. Jan Trenz, Ph.D.Půdorysně zakřivené konstrukce podepřené obloukyVUT v Brněprof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
Dizertační práceNavrhování
a konstrukce staveb
z betonu
Vynikající
dizertační práce
Ing. et Ing. Radovan Hofírek, Ph.D.Vliv změny náhradní tloušťky průřezu na chování betonových konstrukcí VUT v Brnědoc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
Autor

Související články

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Aktuality

Odborný seminář Vápno, cement, ekologie 2021

Letošní, 27. odborný seminář Vápno, cement, ekologie se konal 13. až 15. září 2021 ve wellness hotelu Frymburk na břehu Lipenské přehrady.
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Aktuality

Konferencia BETÓN 2021

Štrnásty ročník celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorú Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) organizuje už od roku 1995, sa konal 7. a 8. októbra v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese za prítomnosti 200 účastníkov.