4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Aktuality

Konferencia BETÓN 2021

Štrnásty ročník celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorú Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) organizuje už od roku 1995, sa konal 7. a 8. októbra v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese za prítomnosti 200 účastníkov.