100 let Kloknerova ústavu 

Při příležitosti stého výročí založení Kloknerova ústavu v Praze vyšla publikace, která na 150 stranách mapuje historii, současnost i budoucí směřování této významné české vědecko-výzkumné instituce.

Autorka se více než rok věnovala rešerši veškerých pramenů, studiu podkladů, které jsou uložené v archivech, a navíc prováděla i rozhovory s pamětníky, kteří v ústavu pracovali. Jejich výpovědi jedinečným způsobem dokreslují celkovou atmosféru knihy a zvyšují její autentičnost. Těšit se můžete na dobové fotografie ústavního přístrojového vybavení, ale i na nové fotografie, které zachycují ústavem běžně prováděné činnosti (např. diagnostické průzkumy velkých pražských mostů, statické analýzy, 3D tisk betonu atp.). Podrobně jsou zde také představeni zakladatelé ústavu – František Klokner a Bedřich Hacar. Jejich životní a profesní příběh je popsán na konci knihy.

Za grafickým zpracováním stojí Micheala Kubátová Petrová z nakladatelství ČVUT. Díky jejímu talentu je kniha atraktivní nejen po obsahová stránce, ale zaujme čtenáře už svým vzhledem. Měkká vazba umožňuje v knize jednoduše listovat, což čtenářům usnadní vyhledávání konkrétních období. Zpracování knihy za Kloknerův ústav dále organizovaly Tereza Nedvědová a Simona Hrachová, které byly pomyslnou spojnicí mezi tvůrci knihy a zaměstnanci ústavu.

Dílo je rozděleno do kapitol dle období: 1921 – 1938, 1939 – 1945, 1946 – 1963, 1963 – 1989, 1990 – 2021 a jedná se tak o nejucelenější dílo o ústavu vůbec. Kniha nepopisuje jen historická fakta, snahou autorky i grafičky bylo vyzdvihnout reálné příběhy, které se během uvedených let na pracovišti odehrály.

Tuto výjimečnou publikaci se rozhodl ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko i slavnostně pokřtít v kruhu akademických přátel ČVUT. Akce se uskuteční 6. října 2021 v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

Knihu nebude možné zakoupit v knihkupectví, primárně je určena pro akademické pracovníky a průmyslové partnery Kloknerova ústavu. V případě vážného zájmu kontaktujte Ing. Terezu Nedvědovou na e‑mailové adrese tereza.nedvedova@cvut.cz.

Autor: Věra Dvořáčková Autoři osobních medailonů Františka Kloknera a Bedřicha Hacara: Kamila Mádrová, Kristýna Plívová, Věra Dvořáčková Vydavatel: Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze / Kloknerův ústav Obrazový doprovod: Lukáš Haberland (zdroj: Archiv ČVUT a ČTK), Jiří Ryszawy (VIC ČVUT) Odborná redakce: Tereza Nedvědová, Simona Hrachová Jazyková redakce: Michaela Lišková Překlad resumé do angličtiny: Hynek Zlatník, Simon O’Flynn Grafická úprava, obálka, sazba: Michaela Kubátová Petrová Tisk: Serifa, Jinonická 80, Praha 5 ISBN: 978 – 80 – 01 – 06815‑1

Vydání první 150 stran Praha 2021

Věra Dvořáčková se narodila v roce 1980. Je absolventkou fakult filozofické a pedagogické Univerzity Karlovy v oborech český jazyk a literatura, historie, archivnictví a pomocné vědy historické. Doktorské studium v oboru česká filologie vystudovala na Filozofické fakultě UK. V letech 2005 až 2019 pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a od roku 2014 je vědeckým pracovníkem oddělení dějin Akademie věd Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Zároveň nyní působí i na Ústavu učitelství a humanitních věd Vysoké školy chemicko-technologické a v Archivu ČVUT.

Badatelsky se zaměřuje na dějiny vědy a techniky 19. a 20. století s akcentem na dějiny vědeckých institucí a osobností a na jejich metodologické a konceptuální zázemí. K jejím nejvýznamnějším autorským či spoluautorským publikacím patří Osudy Ústavu pro jazyk český (2011), Science below Rokoska Hill (2019), Stavbám na kloub (2021), Habitus českého vědce (2021) a především více než osmisetstránkové Dějiny Československé akademie věd I, 1952 – 1962 (2019), za jejichž spoluautorství jí byla v roce 2020 udělena Cena Akademie věd ČR za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Autor
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Aktuality

100 let Kloknerova ústavu 

Kloknerův ústav patří bezesporu k jedněm z nejstarších vědecko-výzkumných pracovišť svého druhu v České republice a ve střední Evropě. V roce 2021 slaví své mimořádné jubileum, tedy 100leté výročí od svého založení.
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Aktuality

3D tisk z betonu vyvíjený ve spolupráci Kloknerova ústavu a Liberecké Technické univerzity

Vědci z Českého vysokého učení v Praze a Technické univerzity v Liberci představili v létě v pražském Kloknerově ústavu ČVUT funkční zařízení pro 3D tisk z cementových směsí. Liberecká univerzita dodala do projektu tiskovou hlavu a testovací tiskové zařízení. Vyvíjí také robot...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Aktuality

Lávka Holka

V článku je představeno architektonické a konstrukční řešení nové lávky, jež spojí pražské městské části Holešovice a Karlín. Zároveň jsou uvedeny aktuální informace o vývoji stavby lávky.