Betonové vozovky 2020

15. 12. 2020 - Inženýrské stavby | | Stáhnout článek v PDF

Dne 5. listopadu se uskutečnil 8. ročník konference s mezinárodní účastí Betonové vozovky 2020. Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením proběhla konference v on-line formě. Na konferenci vystoupilo šest českých a sedm zahraničních přednášejících, jejichž přednášky byly věnovány praktickým zkušenostem s realizací a provozováním betonových vozovek a informacím o dalším vývoji, jehož cílem je zvýšení životnosti cementobetonových krytů při dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí a bezpečnostních předpisů.

Záštitu nad konferencí převzal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Ing. Radek Mátl. Odbornými garanty a pořádajícími společnostmi byli Svaz výrobců cementu ČR, STRABAG, Skanska a EUROVIA CS.

Organizačně konferenci zajistil Výzkumný ústav maltovin Praha.

Program konference byl rozdělen do čtyř tematických bloků: životnost betonových vozovek; budoucnost betonových vozovek a diagnostika; opravy, údržba – nové technologie a materiály; další možnosti využití cementobetonových krytů. Problematice životnosti betonových vozovek se věnovali odborníci z ŘSD, zástupci stavebních firem, výzkumných ústavů a vysokých škol.

Jedním z témat byla i nově zaváděná metoda úpravy povrchu cementobetonového krytu, tzv. grinding, zajišťující tišší povrch s dobrými protismykovými vlastnostmi vozovky.

Velmi zajímavá a inspirující byla přednáška německého autora, která shrnula aktuální situaci ve výstavbě dálniční sítě, prognózu dalšího vývoje a možná opatření pro vypořádání se s negativními vlivy na výstavbu a provoz pozemních komunikací, jakými jsou vzrůstající zatížení těžkými vozidly a s tím související růst kolon, rostoucí požadavky na ochranu klimatu, protesty obyvatel proti novým dálnicím a jejich rekonstrukcím i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

V programu konference se také objevily přednášky o nových technolo­giích oprav cementobetonových krytů. Představena byla metoda oprav pomocí prefabrikovaných betonových desek, která byla použita v Německu, a dále metoda white­topping, která byla v letošním roce aplikována v České republice při opravě povrchu asfaltového krytu odpočívky na dál­nici D52 u Rajhradu.

Dalším tématem konference bylo využití cementobetonových krytů a válcovaného betonu na vozovkách nižších tříd, polních cestách a jiných dopravních plochách.

Pořadatelé děkují všem účastníkům Betonových vozovek 2020 za účast na této on-line konferenci.

Autor

Související články

6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Aktuality

Betonářské dny on-line

27. Betonářské dny byly ve středu 2. prosince od 9 do 17.20 h vysílány v živém přenosu ze studia hotelu Aquapalace Praha. Tradiční setkání odborníků v oblasti betonu bylo letos, stejně jako konference Betonové vozovky či slovenské Betonárske dni a mnoho dalších akcí, netradičn...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Aktuality

Soutěž ČBS o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2017 až 2020

Od roku 1997 uděluje Česká betonářská společnost ČSSI ceny za vynikající betonové konstrukce či stavby s významným podílem konstrukčního betonu. Do 11. ročníku bylo přihlášeno 13 staveb. Dvanáctičlenná porota v čele s prof. Ing. Vladimírem Benkem, PhD., hodnotila jejich funkčn...
6/2020 Inženýrské stavby | 15. 12. 2020 | Architekti a architektura

Inženýrské stavby v tvorbě architekta Souto de Moury

Na portugalského architekta Eduarda Souto de Mouru se většinou pohlíží jako na Sizova žáka, jeho dlouholetého spolupracovníka a pokračovatele. Avšak ani po více než čtyřicetileté spolupráci se Moura nejenže nestal Sizovým mladším dvojníkem, ale vytvořil si vlastní styl vycháze...