Konstrukční řešení kostela bl. Marie Restituty

Meziokenní železobetonové sloupky o rozměru 300 × 200 mm a výšce 2,15 m jsou v osové vzdálenosti 1,8 m a podpírají vlastní věnec střechy

Stavba kostela započala na podzim roku 2017 výkopovými pracemi, pilotáží, základovou deskou a výstavbou suterénních podlaží. Stavba samotné nosné konstrukce kostela započala v roce 2018, střecha kostela byla dokončena v květnu 2019. Následně probíhaly dokončovací práce na pláštích, podlahách apod. Část vnitřních betonových povrchů stěn kostela byla mechanicky upravována pemrlováním. Stěny byly dále opatřeny akustickými obklady v šedé barvě.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Church of Bl. Maria Restituta

A new church was opened in the Brno housing estate Lesná in the autumn of this year. It cannot and does not want to compete with the surrounding prefabricated houses in terms of its size, which is why it is expressively simple, geometrically elementary and thus easy to read. The article presents in detail the intention of the architect, who has been working on the design with breaks for almost thirty years, the structural design of the building and the concrete that was used in the construction.


Související články

5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Stavební konstrukce

Kostel bl. Marie Restituty aneb nebe nad Lesnou

Na brněnském sídlišti Lesná byl na podzim tohoto roku otevřen nový kostel. Okolním panelovým domům nemůže a ani nechce konkurovat svou velikostí, proto je výrazově jednoduchý, geometricky elementární a tím snadno čitelný. V článku je podrobně představen záměr architekta, který...
5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Stavební konstrukce

Betony pro kostel bl. Marie Restituty

V letech 2018 a 2019 byly na stavbu kostela bl. Marie Restituty dodány betony v mnoha pevnostních třídách, konzistencích a různých kombinacích stupňů vlivu prostředí v celkovém objemu 2 000 m3. V článku jsou  použité  betony popsány.