Beton jako médium architektonického výrazu

Stať analyzuje, jak byly různé vlastnosti betonu – jeho konstrukční přednosti, plasticita a textura jeho povrchů – využívány moderními architekty pro ztvárňování jejich vizí.
Druhá část studie ilustruje tyto různé přístupy na příkladech sakrální architektury, počínaje Wrightovým unitářským kostelem a konče současnou pluralitou architektonických výrazů.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Concrete as a medium of architectural expression

The essay analyses how different properties of concrete – its structural capabilities, its plasticity and texture of concrete surfaces – have been used by modern architects to articulate their visions. Second part of the essay illustrates these different approaches with examples of sacral architecture beginning with F. L. Wright′s Unitarian Church to contemporary plurality of architectural expressions.


Související články

15. 8. 2019 | Historie

Brasília — hlavní město betonu

Politický slib, jasný urbanistický plán, modernistický architektonický výraz, tradiční brazilské prvky, nadšení dělníci a železobeton – to vše bylo základem pro vybudování hlavního města Brazílie mezi lety 1956 a 1960. Článek připomíná příběh vzniku tohoto sídla, jeho hlavní p...