Brasília — hlavní město betonu

15. 8. 2019 -

Politický slib, jasný urbanistický plán, modernistický architektonický výraz, tradiční brazilské prvky, nadšení dělníci a železobeton – to vše bylo základem pro vybudování hlavního města Brazílie mezi lety 1956 a 1960. Článek připomíná příběh vzniku tohoto sídla, jeho hlavní protagonisty a několik vybraných staveb.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Brasília – capital of concrete

Political promise, clear urban design, modernist architectural expression, traditional Brazilian elements, keen workers and reinforced concrete – all this was the basis for building the Brazilian capital between 1956 and 1960. The article recalls the story of the establishment, its main protagonists and several selected buildings.