Básníci betonu

Článek představuje trojici současných architektů – Josefa Pleskota, Stanislava FialuPetra Hájka –, jejichž význam překračuje hranice České republiky. Můžeme sledovat vývoj jejich stylu, ale také vztah k ekologii, k přírodě, stejně jako způsob, kterým své domy zapojují do rostlých městských struktur nebo krajinných útvarů. Každý je osobitým autorem nepřehlédnutelných staveb různých typologií a jakkoliv jsou rozdílní, tak je spojuje práce s betonem jako tvárným materiálem. Architektura je v jejich podání výpovědí o naší době. Za svou tvorbu byli mnohokrát oceněni na domácí i zahraniční scéně.

Petr Wolf

Novinář zabývající se výtvarným uměním, architekturou a designem. Je autorem knih Václav Havel – Bořek Šípek – Hradní práce (2003), 1492: Příběh Dolních Vítkovic (2013), Místa architektonického vz(d)oru – Česká architektura mimo centra 1990 – 2013 (2014), Litomyšl – renesanční město moderní architektury (2014), František Cubr – Architekt stylu (2015), Křídla – Tvorba Z. M. Novákové (2016), Čertovo břemeno – Svědectví o architektonickém zázraku v Alenině Lhotě (2016), Kaja – Tvorba architekta Jaroslava Kadlece (2018), Fenomén – Schody Evy Jiřičné jako umělecký objekt (2019). V letech 2005 až 2019 byl členem Umělecké a vědecké rady Fakulty umění a architektury TU Liberec.

Autor

Poets of concrete

The articles Josef Pleskot / Power of Architecture, Stanislav Fiala / Sculptor of Space a  Petr Hájek / Angle of View presents three contemporary architects whose significance transcends the borders of the Czech Republic. We can observe the evolution of their style, but also the relationship to ecology, nature, as well as the way in which they integrate their houses into growing urban structures or landscape formations. Each of them is an individual author of unmistakable constructions of different typologies and, however different they are, they are joined by working with concrete as a malleable material.
In their rendition, architecture is a testimony of our time. For their work they have been awarded many times on the domestic and foreign scene.

 

 

Josef Pleskot / Síla architektury

Josef Pleskot je pokládán za nejvýznamnějšího českého architekta posledních tří desítek let. Nikdo jiný z oboru nemá tak široké portfolio, žádný jiný architekt dlouhodobě nepodává tak přesvědčivé výkony v rozmanitých, často diametrálně odlišných žánrech. Pleskot navrhl desítky...

Rozhovor Petra Volfa s architektem Josefem Pleskotem

Rozhovor Petra Volfa s architektem Josefem Pleskotem

Stanislav Fiala / Sochař prostoru

Tvorba Stanislava Fialy je výjimečná hned v několika ohledech. Klade důraz na propracovanou, až umělecky pojatou formu, která se dalece vymyká běžné produkci. Má vlastní styl. Jeho domy jsou autorskými díly, kde se celek snoubí s pečlivými detaily a dohromady vytváří silné kom...

Jako když se odlévá socha

Rozhovor Petra Volfa s architektem Stanislavem Fialou

Petr Hájek / Úhel pohledu

Architekt Petr Hájek se do širšího povědomí veřejnosti vepsal progresivním způsobem navrhování, kdy se často nechává inspirovat přírodními vědami, znalostmi fyziky, matematiky, akustiky či astronomie. Jeho stavby mívají překvapivá, konceptuální řešení a originálním způsobem re...

V betonu je otištěn prchavý okamžik 

Rozhovor Petra Volfa s architektem Petrem Hájkem