4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Sanace a rekonstrukce

Diagnostika a návrh rekonštrukcie výškovej budovy Váhostav v Žilině

Príspevok sa zaoberá diagnostikou a návrhom opráv a rekonštrukcie viacpodlažnej administratívnej budovy Váhostav v Žiline. Ide o prvú výškovú administratívnu budovu v Žiline, ktorá bola postavená v roku 1965. Budova má štrnásť nadzemných podlaží a jedn...