1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Betonové vozovky

Výsledky skúmania vhodnosti zmesných cementov na použitie v cementobetónových krytoch

Jednou z možností redukcie emisií CO2 v stavebnom priemysle je výraznejšie používanie zmesných až kompozitných cementov CEM II až CEM VI, ktoré oproti portlandskému cementu CEM I obsahujú...