Akustický model pro nový koncertní sál v Ostravě je k vidění v městské galerii PLATO

Nový koncertní sál od amerického architekta Stevena Holla bude novou ostravskou dominantou. Spolu s rekonstrukcí stávajícího domu kultury má potenciál stát se hlavním centrem kultury v Ostravě. Bude veřejným prostorem pro obyvatele města i okolí. Své sídlo zde bude mít jeden z předních českých symfonických orchestrů — Janáčkova filharmonie Ostrava. Tento orchestr už 70 let působí v nevyhovujících prostorách. Průměrná vyprodanost jeho akcí je téměř 90%. Dům kultury města Ostravy je největším kulturním domem s dlouhodobě nejvyšší návštěvností v Ostravě. Dům navštíví ročně téměř 200 tisíc lidí. Společenský sál, divadlo, kino, restaurace a další prostory však po 60 letech existence nutně potřebují rekonstrukci. Celý projekt vznikl na základě obsahové analýzy kulturních potřeb dnešních Ostravanů.

group-8 Created with Sketch.

Je to úžasný a obrovsky odvážný návrh, držím palce a jsem pyšná na to, že si Ostrava tohoto architekta byla schopná v soutěži vybrat. Tohle má všechny předpoklady na to, aby se Ostrava stala výjimečným městem, a myslím si, že když bude mít Ostrava sál pro 1300 lidí, že to pozvedne kulturu města. Je to úžasný výsledek a velmi držím palce.

architektka Eva Jiřičná

Akustický model

K dosažení těch nejlepších akustických parametrů bylo při návrhu koncertního sálu nutné provést několik sérií akustických měření – ty prováděla japonská společnost Nagata Acoustics v modelu interiéru koncertního sálu v měřítku 1 : 10. Model umožnil simulaci reálných akustických podmínek. 

V současnosti je model zpřístupněn veřejnosti. „Pro vystavení modelu bylo po ukončení měření nutné provést několik podstatných úprav jeho interiéru tak, aby co nejlépe představoval budoucí podobu koncertního sálu,” sděluje Jan Antoš ze společnosti Aveton, která stojí za výrobou modelu, a dodává „nejkomplikovanějším bodem přípravy byl přesun třítunového modelu z vysoké platformy na transportní trámy pro kamionovou přepravu. Postupné vyřezávaní podkonstrukce a opatrné spouštění modelu pomocí vysokozdvižných vozíků bylo pro všechny zúčastněné opravdu napínavé. Následně došlo k zesílení nosné obvodové konstrukce nebo instalaci doplňkových stropních trámů.

Model do Ostravy vyrazil v noci z 11. na 12. července, během 12. července se prováděly finální úpravy modelu na místě – instalace figurek, sedaček, podstropních panelů apod. Od 13. července je model součástí výstavních prostor městské galerie PLATO, kde je v prostorách bývalého hobbymarketu Bauhaus od 13. července zpřístupněn veřejnosti.

Více o novém koncertnísále v Ostravě v rozhovoru Petra Šmídka s americkým architektem Stevenem Hollem nebo na stránkách Koncertní sál Ostrava.