28. Betonářské dny „VE ZKRATCE“

Česká betonářská společnost ČSSI se vzhledem k zhoršené epidemiologické situaci rozhodla přesunout připravovanou tradiční konferenci Betonářské dny z listopadu letošního roku na květen 2022. Aby byla zachována kontinuita tradiční konference a aby byly poskytovány průběžné aktuální informace, uspořádala ČBS tzv. 28. Betonářské dny ​„VE ZKRATCE“, a to online formou bezplatně pro širší technickou veřejnost.

V improvizovaném studiu v prostorách společnosti Metrostav přednáší Ing. Milan Kalný o stavu přípravy TP Navrhování konstrukcí z UHPC

Akce se uskutečnila 24. listopadu 2021, její záznam můžete sledovat zde. V rámci online odpoledne vystoupili reprezentanti ŘSD ČR, generální ředitel Ing. Radek Mátl a ředitel úseku kontroly kvality staveb Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., s aktuálními informacemi o stavu dopravní infrastruktury a plánovaném dalším vývoji. Dále byly prezentovány informace o stavu přípravy technických podmínek Navrhování konstrukcí z UHPC (Ing. Milan Kalný), technickém řešení zesílení podpěr obytného domu v Praze (doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.) a bylo vzpomenuto významné jubileum 100 let Kloknerova ústavu v Praze (doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.). Rovněž bylo prezentováno zajímavé a originální řešení projektu a realizace stavby Lávka přes Labe v Nymburce (Ing. Leonard Šopík, Ph.D., a Dr. Ing. Petr Vítek). Environmentální hledisko oboru betonových konstrukcí bylo připomenuto v příspěvcích Praktické zkušenosti s výrobou betonu z recyklovaného kameniva (Ing. Robert Coufal, Ph.D.) a Směsné portlandské cementy (Ing. Jan Gemrich).

Nedílnou součástí online odpoledne bylo i vyhlášení výsledků tradiční studentské soutěže ČBS o nejlepší bakalářskou, diplomovou a dizertační páci. Výsledky jsou uvedeny v tab. 1.

Významnou podporou akce byla i participace společnosti ALLPLAN formou partnerství.

KategorieVyhodnoceníAutor práceNázev práceUniverzitaVedoucí práce
Bakalářská práce BudovyVynikající bakalářská práce Bc. Matouš PetříkNávrh předpětí dilatace A5 autobusové stanice Mlynské nivyČVUT v Prazedoc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Bakalářská práce Inženýrské stavbyVynikající bakalářská práce Bc. Anna DuranováJednopolová rámová konstrukce z předpjatého betonuVUT v BrněIng. Jan Koláček, Ph.D.
Bakalářská práce Inženýrské stavby Cena porotyBc. Tomáš PavelekSrovnání gabionové a prefabrikované železobetonové zárubní zdi v zářezu dálnice D48VŠB-TU OstravaIng. Marek Mohyla, Ph.D.
Bakalářská práce TechnologieVynikající bakalářská práce Bc. Věra KabíčkováBeton a světloČVUT v Praze doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Diplomová práceBudovy Cena poroty Ing. David ZrníkNávrh železobetonové monolitické rámové konstrukceVŠB-TU Ostrava Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
Diplomová práce Inženýrské stavby Vynikající diplomová práce Ing. Miloš KopeckýNávrh dálničního mostu přes SázavuČVUT v Praze prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.
Diplomová práce Inženýrské stavby Cena poroty Ing. Roman KubátAnalýza odezvy ocelobetonové obálky rychlého reaktoru na návrhovou nehoduČVUT v Praze doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Diplomová práce Technologie Vynikající diplomová práce Ing. Jakub HájekKonzolové schodiště z betonu vyztuženého textilní výztuží – návrh a experimentální ověřeníČVUT v Praze Ing. Tomáš Vlach
Diplomová práce Technologie Cena poroty Ing. Jakub ZávackýTechnologie úpravy nanočástic pro zlepšení jejich dispergovatelnosti pro využití v cementových kompozitechVUT v Brně prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
Dizertační práceNavrhování a konstrukce staveb z betonuVynikající dizertační práce Ing. Jan Trenz, Ph.D.Půdorysně zakřivené konstrukce podepřené obloukyVUT v Brně prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
Dizertační práceNavrhování a konstrukce staveb z betonu Vynikající dizertační práce Ing. et Ing. Radovan Hofírek, Ph.D.Vliv změny náhradní tloušťky průřezu na chování betonových konstrukcí VUT v Brně doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
Autor