18. konference Technologie a provádění 2023

Ve dnech 26. – 27. ledna 2023 se konala již 18. konference věnovaná technologii betonu a provádění betonových konstrukcí. Na organizaci se v letošním roce společně s Českou betonářskou společností podílel i Kloknerův ústav, hlavním tématem byl ultra vysokohodnotný beton (UHPC).

Konference byla pojata jako dvoudenní, přičemž první den byl věnován prezentacím přihlášených odborných příspěvků a druhý den pak exkurzi s praktickými ukázkami.

Na konferenci bylo přítomno přes 100 účastníků

První den konaný v konferenčním sále hotelu Grandior v Praze zahájil předseda vědeckého výboru konference Ing. Robert Coufal, Ph.D. Účastníci se pak ve čtyřech sekcích dozvěděli řadu zajímavých informací o realizacích mostů, lávek, výrobě prefabrikátů z UHPC a o jeho použití pro rekonstrukce a sanace stávajících betonových konstrukcí. V sekci věnované výzkumu a vývoji pak byl prezentován vývoj a použití UHPC pro spoje betonových prvků, spřažené dřevo-UHPC konstrukce, 3D tisk či testování deformačních bloků pro samostatné sjezdy podél komunikací. Dále byli účastníci seznámeni se směsnými cementy uváděnými v současnosti do výroby a na trh v souvislosti s plněním environmentálních cílů.

Na závěr prvního dne konference proběhlo vyhodnocení studentských soutěží za rok 2022, které ČBS již tradičně pořádá mnoho let. Do celostátního kola soutěže bylo přihlášeno celkem 35 bakalářských, diplomových a dizertačních prací do celkem osmi soutěžních kategorií. Porota udělila celkem sedm titulů Vynikající práce a deseti soutěžícím udělila Cenu poroty. Ceny předával osobně předseda poroty prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., předseda Slovenské komory stavebních inženýrů a uznávaný odborník a pedagog. Po vyhodnocení studentských soutěží následoval workshop, při kterém si přítomní vyměňovali řadu užitečných zkušeností z betonářské praxe.

Bakalářské práce

KategorieVyhodnoceníAutorNázev práceUniverzitaVedoucí práce
Budovyvynikající bakalářská práceBc. Daniel BeránekNelineární analýza stropních systémů z trámů a vložekČVUT v PrazeIng. Radek Štefan, Ph.D., FEng.
Inženýrské konstrukcevynikající bakalářská práceBc. Tomáš VíznerLávka přes řeku Labe v Hradci KrálovéČVUT v Prazeprof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.
Inženýrské konstrukcecena porotyBc. Stanislav SkalníkStatické řešení příčného řezu plavební komoryVUT v Brnědoc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
Inženýrské konstrukcecena porotyBc. Klaudie KubováPříprava a realizace stavebně technického průzkumu předpjaté mostní konstrukceVUT v Brnědoc. Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
Technologie betonuvynikající bakalářská práceBc. Leoš JouraMožnosti využití recyklovaného kameniva jako náhrady drobného kameniva v betonechČVUT v Prazedoc. Ing. Josef Fládr, Ph.D.

Diplomové práce

KategorieVyhodnoceníAutorNázev práceUniverzitaVedoucí práce
Budovyvynikající diplomová práceIng. Vojtěch DoupovecBytový dům v proluceVUT v BrněIng. Jan Perla
Budovycena porotyIng. Tereza HolubováStatické řešení vybraných prvků budovy Forum KarlínČVUT v Prazedoc. Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Budovycena porotyIng. David VašátkoŘešení vybraných detailů betonových konstrukcí vyztužených kompozitní výztužíVUT v Brnědoc. Ing. František Girgle, Ph.D.
Inženýrské konstrukcevynikající diplomová práceIng. Petr TomečkaLávka pro pěší přes řeknu NitruVUT v Brnědoc. Ing. Radim Nečas, Ph.D.
Inženýrské konstrukcecena porotyIng. Filip Vnenčák Interakce primárního tunelového ostění s horninovým masivem ve vztahu k zatížení sekundárního ostěníVŠB-TU Ostravadoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Inženýrské konstrukcecena porotyIng. Vojtěch ŠulcMost přes údolí řeky Gottleuby v PirněČVUT v Prazedoc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Technologie betonucena porotyIng. Petr ŠperlingMožnosti stanovení k‑hodnoty a indexu účinnosti pro aktivní příměsi a jejich posouzení a stanovení pro betonyVUT v BrněIng. Adam Hubáček, Ph.D.

Dizertační práce

KategorieVyhodnoceníAutorNázev práceUniverzitaVedoucí práce
Navrhovánívynikající dizertační práceIng. Martin Hušek, Ph.D.Smoothed Particle Hydrodynamics in Structural DynamicsVUT v Brněprof. Ing. Jiří Kala, Ph.D.
Navrhovánícena porotyIng. Ondřej Januš, Ph.D.Soudržnost FRP výztuže a betonuVUT v Brněprof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
Navrhovánícena porotyIng. Zuzana Marcalíková, Ph.D.Stav napětí a deformace vláknobetonových kompozitů v interakci se zemním prostředímVŠB-TU Ostravaprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Technologie betonuvynikající dizertační práceIng. David Čítek, Ph.D.Experimentální analýza soudržnosti UHPC a výztužeČVUT v Prazeprof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Technologie betonucena porotyIng. Vladimír Příbramský, Ph.D.Fenomén reologie UHPCČVUT v Prazedoc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng.

Druhý den konference byl věnován exkurzi a praktickým ukázkám technologie UHPC a 3D tisku. Této části se po odborné a organizační stránce ujal Kloknerův ústav (KÚ) ČVUT v Praze, v jehož prostorách se akce odehrála. S historií a současností ústavu seznámil přítomné jeho ředitel prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. Praktickou částí účastníky provázel Ing. David Čítek, Ph.D., se svými kolegy.

Z hojné účasti a z reakcí spokojených přítomných na konferenci je možno konstatovat, že se akce mimořádně vydařila.

Autor