VMO Žabovřeská – tunel pro šaliny

V úterý 12. dubna se konala 14. betonářská exkurze, kterou organizovala Česká betonářská společnost. Program zahrnoval přednášku a exkurzi na stavbu VMO Žabovřeská.

Začátek exkurze u severního portálu nového tunelu

V úvodní odborné přednášce Ing. Petr Suchánek ze společnosti Infram (TDI) přítomným blíže představil stavbu Velkého městského okruhu (VMO) Žabovřeská v celkové délce 920 m. Pozornost byla věnována zejména výstavbě nového tunelu pro šaliny, který bude součástí úprav VMO na silnici I/42 v brněnské čtvrti Žabovřesky. 

Po přednášce následovala exkurze na stavbě, kde si účastníci mohli prohlédnout nový tunel pro šaliny, který je tvořen jednou tunelovou troubou. Tunel je ražený s hloubenými (přesypanými) předportálovými úseky. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka severní přesypané části je 164 m, celková délka ražené části je 334 m. Šířka tramvajové trati v tunelu bude 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v tunelu nad temenem kolejnice je navržena v délce 6 m. Úniková štola z tunelu vedoucí kolmo k VMO má délku cca 50 m a šířku 2,6 m. Po dokončení budou tramvaje moci projíždět tunelem rychlostí 50 až 60 km/​​h. Při výstavbě tunelu byl u severního portálu vybudován rovněž provozně-technologický (trvale bezobslužný) objekt. Následovat budou práce na úpravě vnitřní části tunelu a jeho vybavení.

Převedení provozu šaliny do tunelu je součástí úpravy a zkapacitnění tohoto úseku VMO Brna. Při rozšiřování silnice na čtyřpruhovou v úzkém hrdle mezi Wilsonovým lesem a řekou Svratkou bude nutné zaklenout jednu silniční větev do galerie délky 247,7 m a dále obě větve VMO do oboustranné galerie délky 80 m. Oboustranná galerie zabezpečí nepřerušený biokoridor od Wilsonova lesa směrem k řece Svratce. Bude se jednat o rámové konstrukce tvořené plnou zadní stěnou, mírně náběhovanou příčlí a přední stěnou s prosvětlovacími otvory. Stavební práce na budování silnice by měly být hotovy do konce roku 2024.

U jižního portálu tunelu pro šaliny bude také opravena a znovu vysvěcena kaplička sv. Antonína Paduánského z roku 1884, která je nyní památkově chráněna. Jako jediná se dochovala z původní osady Kamenný mlýn, jež navazovala na starší řídké osídlení pod skalnatým srázem Wilsonova lesa. Osada Kamenný mlýn byla zničena při rozšiřování silnice do Komína a Bystrce v 70. letech.

Více informací o stavbě VMO Žabovřeská I (I. a II. etapa) zde.