Unikátní bílé vany v pražských Vysočanech

Bývalá průmyslová čtvrť v pražských Vysočanech v okolí stanice metra Kolbenova zažívá v posledních letech velký stavební boom. Vzniká zde řada bytových domů, obchodních i kancelářských prostor, dětské parky, časem přibydou i školy a školky.

Svou rukou k dílu přispěl i Valbek, konkrétně skupina statiků pražské pobočky, která se podílela na kompletním statickém návrhu dvou ubytovacích zařízení apartmánového typu. Dva téměř identické objekty DE a FG, každý na ploše 70 × 66 m, mají devět nadzemních podlaží a dvě 

Svou rukou k dílu přispěl i Valbek, konkrétně skupina statiků pražské pobočky, která se podílela na kompletním statickém návrhu dvou ubytovacích zařízení apartmánového typu. Dva téměř identické objekty DE a FG, každý na ploše 70 × 66 m, mají devět nadzemních a dvě podzemní podlaží a jsou založeny na velkoprůměrových pilotách. 

Pohled na rozfázovanou betonáž základové desky objektu FG z února roku 2022 (zdroj: AFI Europe)

Největším unikátem stavby je bezesporu bezdilatační bílá vana na ploše 70 × 66 m realizovaná přes dvě podzemní podlaží a navržená na výšku 4,5 m vodního sloupce v patě suterénních stěn. Piloty pod átriem musely být navíc vzhledem k očekávanému vysokému hydrostatickému tlaku navrženy jako tahové s  výztuží propojenou se základovou deskou, což je faktor, který komplikuje návrh bílé vany.

Původní návrh dilatací a později i smršťovacích pásů v podzemních podlažích byl dodavatelskou firmou smeten ze stolu jako příliš komplikovaný pro realizaci, a tak byl projekt v suterénech přepracován na bezdilatační. Navýšen tak byl základní rastr výztuže základové desky, který byl ve finále realizován z vložek betonářské výztuže o průměru 16 mm ve vzdálenosti po 100 mm.

Aby byly v co největší míře eliminovány trhliny od smrštění, byla základová deska tloušťky 500 mm v celé ploše rozdělena na 14 dílčích pracovních celků o rozměrech max 20 × 20 m, které byly betonovány v přesně stanoveném pořadí a vždy tak, aby mezi záběry celků se společnou hranou byl odstup betonáží alespoň jeden týden. 

Do obvodových stěn byly po maximálně 5 m vkládány systémové těsnicí plechy pro vytvoření řízených těsněných smršťovacích trhlin. Pro betonáž bílé vany byl použit beton třídy C30/37 — XC3, XA1 s pomalým nárůstem pevnosti (90denní), s krystalizační příměsí XYPEX a s krytím 40 mm v kontaktu se zeminou.

Po dvou letech od realizace první vany se zdá, že systém funguje tak, jak má.