TP ČBS 07: Ultra vysokohodnotný beton (UHPC)

Česká betonářská společnost ČSSI vydala novou publikaci z řady technických pravidel.

Tato technická pravidla platí pro výrobu, navrhování a provádění konstrukcí z ultra vysokohodnotných betonů s všesměrně rozptýlenou vláknovou výztuží. Uvádějí rozšiřující ustanovení pro výrobu a zkoušení ultra vysokohodnotných betonů, postupy návrhu a posouzení konstrukčních prvků a konstrukcí a ustanovení pro jejich výrobu a kontrolu. Jsou určena pro aplikaci v České republice a pro materiály vyráběné z místních zdrojů. Mezinárodně je tento typ materiálu označován jako ultra-high-performance concrete (UHPC) nebo ultra-high-performance fibre-reinforced concrete (UHPFRC).

Autoři:

Ing. Robert Coufal, Ph.D.
Ing. Milan Kalný
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

Objednávku publikace můžete provést na stránkách ČBS zde.