Úvodník

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.
1 Občanská výstavba | 15.02.2001 | Úvodník

POKYNY PRO AUTORY