Znečišťující látka

Znečišťující látka (contaminant, pollutant) je jakákoliv látka vnesená do vnějšího prostředí nebo v něm druhově vznikající, která má přímo, anebo může mít po fyzikální nebo chemické přeměně nebo po spolupůsobení s jinou látkou, škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek.