Emise

Emise (Emission)

Vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí. Udává se v množství vypuštěné látky za určitou dobu. Je třeba rozlišovat mezi pojmem emise a imise. Emise je z ekologického hlediska vypouštění látky. Emise mohou být původem buď přírodní nebo vyvolané člověkem (antropogenní).