Imise

Imise jsou rozptýlené znečišťující látky v prostředí z jednotlivých emisních zdrojů. Imise se udávají nejčastěji jako množství látky v určitém objemu.

Odkazy: