Imise

Imise jsou rozptýlené znečišťující látky (nebo skupiny látek) v prostředí z jednotlivých emisních zdrojů. Imise se udávají nejčastěji jako množství látky v určitém objemu. Imise jsou následkem emisí.

Imisní limit je nejvýše přípustná hmotnostní koncentrace znečišťujících látek obsažených v ovzduší.

Imisní limity jsou stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší.