Vyztužený beton – Výztuž

(reinforced concrete, reinforcement)

Prostý beton má stejně jako každý přírodní kámen malou pevnost v tahu. Je tedy vhodný pro konstrukce namáhané především pouze v tlaku, což je nedostatkem pro některé druhy konstrukcí, jako jsou např. trámy a stropy. Vloženou výztuží se zesiluje konstrukce především v tahové zóně.

Nejběžnější výztuží v betonu je ocel, viz železobeton.

Mezi vyztužené betony se řadí i vláknobetony.