Určená norma

Technická norma se stává normou “určenou”, je-li jako určená vyhlášena ve Věstníku ÚNMZ. Týká se to vybraných technických norem, které nejsou harmonizovány a jsou v režimu některého Nařízení vlády (pro beton NV 163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb).

Co znamená, je-li norma určená?

Určení normy nám říká, že daná technická norma je v souladu s odpovídajícím Nařízením vlády, v případě betonu tedy s NV 163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb., a tudíž na ní není potřeba zpracovávat stavebně technické osvědčení (STO).