Terminologie

Precizní terminologie (terminology) je důležitá jak v odborné literatuře, tak při obchodním styku mezi dodavateli a odběrateli, kdy musí být přesně specifikováno, o jakou dodávku se jedná. Je samozřejmé, že že i terminologie se vyvíjí a zpřesňuje.

Jedna z velkých diskuzí posledního období se týkala betonové směsi a čerstvého betonu. Oba termíny byly zohledněny např. v ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí z r. 1986 a byly v Československu běžně používány. Evropské normy však používají pouze termín čerstvý beton a tomu se i české normy přizpůsobily. Ještě i v roce 2009 se však někde v ČR používá termín betonová směs. Rovněž v ČSN EN 934 – 2 z r. 2003 se používá termín betonová směs.

Počátkem rozvoje transportbetonu v Československu se začaly používat i některé nové termíny, které vyvolaly velkou diskuzi. Státní nakladatelství technické literatury a Ústav pro jazyk český byly zásadně proti termínům transportbeton, automíchač a autodomíchávač a nahradily je termíny oblastní betonárny, automobilový míchač a automobilový domíchávač. Tyto navržené termíny se však nevžily.

Dnešní terminologie odsouhlasena odborníky Evropské unie se bude používat po dobu platnosti norem a je nutno počítat s tím, že se bude měnit v průběhu dalšího vývoje betonu.