Technologie betonu

Technologie betonu je vědní a technická disciplína, která se zabývá návrhem (složením), výrobou, dopravou, zpracováním a ošetřováním čerstvého betonu a také všemi požadavky na beton kladenými, s cílem dosažení potřebných vlastností s minimální energetickou náročností (úsporou cementu) a minimálním zatížením životního prostředí. Postupně se přechází od empirického poznání a pozorování k obecné formulaci problémů jazykem matematiky, zvyšuje se stupeň matematizace oboru.