Silikóza

Silikóza (silicosis) je plicní onemocnění, které se vyskytuje u osob pracujících v prašném prostředí. Jedná se o onemocnění plic způsobené dlouhodobým vdechováním drobných částic křemenného prachu, známého jako křemičitá zrna. Nemoc se nejčastěji vyskytuje u lidí, kteří pracují v odvětvích, kde se používá nebo zpracovává křemen, jako je těžba, kamenictví, stavebnictví nebo průmysl, který využívá křemičité materiály. Nebezpečí vzniku silikózy mohlo ohrožovat pracovníky v dřívějším období v nevyhovujících provozovnách. V současných moderních provozech jsou emiseimise prachu i oxidu křemičitého minimální.

Pokud se částice křemene dostanou do plic, mohou způsobit zánět a jizvení tkáně. Postupem času se mohou vytvářet jizvy a tvrdé uzlíky, které omezuje schopnost plic dýchat. Příznaky silikózy mohou zahrnovat dušnost, kašel, slabost, únavu a sníženou fyzickou výkonnost.

Prevence silikózy zahrnuje kontrolu expozice křemičitému prachu na pracovišti, používání ochranných prostředků, jako jsou respirátory, a dodržování bezpečnostních směrnic a předpisů. Jako u jiných onemocnění, pouze lékař může provést odbornou diagnózu a poskytnout případnou léčbu a rady.