Betonárny a životní prostředí – kniha

tzv. “zelená kniha” 

Vydal: Svaz Výrobců Betonu ČR, Praha 1999

Autor: Pavel Svozil et al.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Doporučení pro převzetí evropských standardů na betonárnách
 3. Zabezpečování a zlepšování kvalit životního prostředí u betonáren
 4. Pracovní prostředí zaměstnanců — Hygienické předpisy
 5. Vyhodnocení vlivu betonárny na životní prostředí
 6. Přínosy ekologické výroby cementu a betonu pro životní prostředí
 7. Certifikace systému environmentálního managementu
 8. Přehled nejdůležitější dokumentace o životním prostředí pro kontrolní orgány
 9. Závěr
 10. Některé nové právní předpisy na ochranu ŽP
 11. Seznam nejdůležitějších právních předpisů
 12. Použitá literatura