eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Rozmísení betonu

Rozmísení betonu (Segregation of concrete)
 
Rozmísení čerstvého betonu je:
  • oddělení některých složek, například hrubého kameniva nebo cementu s vodou, od zbytku betonu,
  • nahromadění některých složek v jedné části betonu.

 

Výsledkem je nerovnoměrně rozmíchaný čerstvý beton. Po zatvrdnutí pak vykazuje nestejnoměrnou kvalitu v různých místech včetně imperfekcí jako jsou hnízda, mezery apod. K rozmísení dochází zejména v důsledku:
  • nevhodně zvolené dopravy čerstvého betonu na staveniště,
  • nevhodného ukládání betonu (padání betonu do bednění z výšky větší než 60 cm),
  • "převibrování" čerstvého betonu, tzn. vibrování, které trvalo příliš dlouho.

Související pojmy