Říční písek

Říční písek je drobné kamenivo těžené z vodních toků. Může obsahovat větší množství organických látek.