Reologie

Reologie (reology) je nauka o deformaci látek v závislosti na čase. Reologie čerstvého betonu jsou vztahy mezi napětím, třením, viskozitou a deformací. Zjednodušeně by se dalo říci, že reologie popisuje chování čerstvého betonu. Reologie má význam pro dopravu a zpracování zejména u samozhutnitelného betonu.