Přihrnovač kameniva

Přihrnovač kameniva je strojní zařízení pro přísun frakcí kameniva u betonáren s horizontálním uspořádáním. Vyvinul se z mechanické lopaty, která se používala v dřívějším období.