Kalorimetr

Kalorimetr (calorimeter) je zařízení umožňující provádět tepelnou výměnu mezi tělesy a měřit tepelné veličiny — teplo, teplotu a měrnou tepelnou kapacitu. Určuje se jím například množství hydratačního tepla cementu.

Kalorimetrie

Podstatou kalorimetrie je měření tepla, které se uvolní nebo pohltí ve studovaném systému při určitém chemickém, fyzikálním nebo biologickém pochodu.

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Věda a výzkum

Měření hydratačního tepla cementu

Článek popisuje izotermní kalorimetrickou zkoušku cementu, která se používá ke stanovení vývoje hydratačního tepla cementu a navíc poskytuje i cenné informace o rychlosti a mechanismu hydratace konkrétního cementu. V článku jsou kromě postupu zkoušky prezentovány a komentovány...