Evropská směrnice pro samozhutnitelný beton

Evropská směrnice pro samozhutnitelný beton definuje samozhutnitelný beton a mnoho dalších technických termínů, které se používají k popisu jeho vlastností a užití. Též poskytuje informace ohledně norem, které se vztahují ke zkušebnictví a materiálům používaných pří výrobě samozhutnitelného betonu.

Evropská směrnice pro SCC - přebal
Evropská směrnice pro samozhutnitelný beton

Tato směrnice byla přeložena Svazem výrobců Betonu ČR do českého jazyka a upravena tak, aby vyhovovala českým předpisům a legislativě ČR. Dokument byl uvolněn k volnému šíření a je v české verzi volně ke stažení.

Evropská směrnice pro samozhutnitelný beton je dokument obsahující nejnovější poznatky a je určen pro projektanty, výrobce, zákazníky a uživatele, kteří si chtějí rozšířit své odborné znalosti v oblasti samozhutnitelného betonu a jeho použití. Tato směrnice vznikla díky rozsáhlým znalostem a zkušenostem, které zpracovala Evropská pracovní skupina. Navržené specifikace a příslušné zkušební metody pro betony vyráběné jak v betonárnách tak přímo na staveništi jsou prezentovány v přednormové formě za účelem zjednodušení procesu tvorby norem na evropské úrovni. Tento přístup by měl podpořit nárůst užívání samozhutnitelného betonu.

25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Barevný samozhutnitelný beton — návrh směsi a vlastnosti

Užití barevného betonu představuje možný způsob, jak zvýšit hodnotu objektu po estetické stránce. Hodnocení estetiky objektu navrženého z betonu obvykle přichází na řadu až po posouzení mechanických vlastností materiálu nosné konstrukce.